Thursday, December 6, 2012

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การศึกษาไทยอาเซียน วาระแห่งชาติ” 
วันที่ 13 ธันวาคม 2555
ณ โรงแรมชาลีนา หัวหมาก กรุงเทพมหานคร
หนังสือเชิญ (Microsoft Office Word) คลิ๊กที่นี่
หนังสือเชิญ (PDF) คลิ๊กที่นี่
แบบตอบรับออนไลน์ คลิ๊กที่นี่

No comments:

Post a Comment